نشست بازخوانی آرمان های انقلاب در قم برگزار شد

۲۲ فروردین ۱۳۹۷

دومین نشست بازخوانی آرمان های انقلاب شب گذشته با حضور دکتر خاکبان و اعضای مؤسسه فرهنگی تبلیغی بقیه الله (عج) در قم برگزار شد

دکتر سلیمان خاکبان

به گزارش “نسیم مهر” در ادامه سلسله نشست های بازخوانی آرمان های انقلاب، دومین جلسه از این نشست شب گذشته با حضور دکتر سلیمان خاکبان عضو هئیت علمی دانشگاه قم و مبلغین مؤسسه تبلیغی بقیه الله (عج) در قم برگزار شد.

در این نشست دو ساعته دکتر خاکبان، اصول کلیدی برخورد با مخالف در اسلام را تشریح نموده و عنوان کرد: سه اصل کلیدی در برخورد با مخالف منطق، احترام و محبت است.

وی ادامه داد: جذب مخالفین در ابتدای پیروزی انقلاب کار ساده ای نبود و  این اتفاق با تلاش ها و اندیشه های افرادی مانند شهید بهشتی و مطهری عملی شد و به همین خاطر دشمنان انقلاب در همان ابتدا این تئوریسین های نظام را نشانه گرفتند.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم ضمن بیان نکاتی از سیره معصومین در مواجهه با مخالف بیان داشت: برخورد ما با مخالفین باید مانند حضرت موسی بن جعفر (ع) باشد به طوریکه وقتی خصم برای آزار و اذیت او آمد، از برخورد پدرانه اش تلنگری خورد و از مریدان حضرت گشت.

در پایان این نشست نیز اعضای گروه بقیه الله (عج) بر اهمیت سلسله جلسات بازخوانی آرمان های انقلاب و ادامه آن تاکید کردند که از سوی دکتر خاکبان مورد موافقت قرار گرفت.