معرفی صرخه

با استعانت از خداوند رحمان و در ظلّ توجهات حضرت ولی عصر (عج الله تعالی فرجه الشریف) در روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ رسانه اینترنتی “صرخه” فعالیت خود را آغاز نموده است.

“صرخه” رسانه برخط گروه فرهنگی تبلیغی بقیه الله (عج)

 

صاحب امتیاز: گروه فرهنگی تبلیغی بقیه الله (عج)

مدیر مسئول: سید مرتضی پورعلی

سردبیر: مهدی زاهدیان

هیئت تحریریه: مرتضی رحیمی، حامد امامی نژاد، علی رحمتی، مجتبی گلبراری و مهدی غلامرضاپور